top of page

Utmaningen​

Miljoner lämnar Ubon-Pakse (Isaan regionen) för att söka jobb på annan ort. Man lämnar sina barn kvar hos mormor. När man får fler barn sänder man dem så snabbt som möjligt till Mormor i Isaan. 70% av alla barn upp till 13 år i Ubon bor inte med sina föräldrar. 80% av tonåringarna mellan 13-19 åringar bor inte med sina föräldrar. 50-80% har föräldrar som är skilda. I bästa fall bor de hos mor- och farföräldrar, men ofta vet de inte ens vem föräldrarna är. Dessa barns otrygga uppväxt gör dem oerhört utsatta för människohandel och öppnar dörrar till prostitution, droger och annan brottslighet.

Barnens otrygga uppväxt gör dem oerhört utsatta för övergrepp i Thai kulturen och de tappar sitt människorvärde. Detta öppnar dörrar för människohandel och de dras lätt in i prostitution, droger och brottslighet. 80% av de prostituerade i Bangkok kommer från Isaan eller passerar genom Isaan från Laos.

Screenshot 2020-01-04 at 18.57.34.png
Screenshot 2020-01-04 at 18.47.03.png
Screenshot 2020-01-04 at 18.44.10.png

Varför Child Safe finns

IMGP3576.JPG

Vi vill se förvandling av familjer och samhällen i östra Thailand och Laos där barn kan växa, fritt från rädsla för misshandel och människohandel.

För att denna förändring ska ske på ett hållbart sätt måste det finnas en rörelse av lokala aktörer - skolor, föräldrar, barn, kyrkor, polis och sociala tjänster - som arbetar tillsammans för barns säkerhet och välmående. Familjer behöver stödjas, och lokala aktörer mobiliseras och stärkas för att skydda barn och återställa deras värdighet.

Child Safe ger hopp att tillsammans med det civila samhället bryta den onda cirkel, genom att medvetande göra om barns behov och rätt till trygghet. Att barnen blir betrodda och hörda är det första. Barnen, deras anhöriga och lärare, får undervisning och träning. Vi får vara en länk mellan samhället och lokala myndigheter när barn är i kris och det behövs akuta räddande insatser.

Screenshot 2020-01-04 at 19.41.58.png

Verksamheten fram till sommaren 2019

Hör om Child Safe Thailand:

bottom of page