top of page

Child Safe Sverige stöder vår systerorganisation Child Safe i Thailand - En rörelse i Sverige som stödjer en rörelse i Isaan! 

Screenshot 2020-01-04 at 18.13.37.png

Anna och Ingvar Fredriksson

fullsizeoutput_287d.jpeg

Ingvar och Anna Fredriksson har bott och arbetat i Asien sedan mitten av 1970-talet.  De senaste 20 åren har de bott i Thailand och är därför väl förtrogna med den thailändska kulturen. De har levt nära människorna och har fått ta del av deras livsöden. Många har delat med sig av sina tragiska upplevelser i familjeförhållanden där sexuella övergrepp är en del av vardagen.  

 

I möten med dessa människor har Ingvar och Anna och deras medarbetare funnit vägar till att stärka och stödja till bättre livskvalité. En vision har fötts att arbeta förebyggande för att skapa ett tryggare samhälle för barn och ungdomar. 

Child Safe Thailand Teamet

CSC_Teamet_med_voluntärer.png

Rose och Jom Kanlayanee

Rose Kanlayanee är teamledare och projektansvarig för arbetet med Child Safe Community sedan januari 2016. Hon har en psykologiutbildning från Payap University i Chiang Mai. Hon har tidigare jobbat med trafficking i en organisation som heter Destiny Rescue.  Rose har en förmåga att fånga uppmärksamheten både hos barn och äldre, då hon själv varit utsatt, och hennes egen historia väger tungt och stimulerar till eftertanke hos dem som lyssnar. Hur man kan säga STOPP och hur vi kan skapa en trygg miljö för barnen, utan övergrepp.
 

Ute i samhället möter Rose ofta barn och lärare som efter att de hört Rose historia vågar berätta om sina upplevelser som man trott var helt normala men som de nu inser hur fel de var .
Rose är gift med Jom som började arbeta med CSC i september 2016. Tillsammans har de lilla Grace som i dagarna fyller 1 år.
 

Jom har tidigare arbetat med ungdomar inom UMU och han har växt upp i Östra Thailand. Jom är duktig musiker och musiken är en viktig del av kulturen i östra Thailand. Nu kan Child Safe använda musiken som verktyg för att nå barnen och ungdomarna och förmedla sitt budskap. 

Jood och Pani

Jood är ansvarig för CSC arbetet i Laos. Hon är född och uppväxt i södra Laos. Hennes föräldrar har en gård utanför Pakse. Sedan flera år bor Jood inne i staden Pakse och är väl insatt i hur barn och ungdomar har det i det fattiga landet Laos.

 

Många kommer in till stan för att gå i skola och för att få en bättre framtid. Pga att föräldrarna är fattiga och inte har pengar till deras barns skolgång är faran enormt stor att de dras in i prostitution. Och de är öppna för att åka till Thailand där det finns bättre jobb. Eftersom många av dessa barn och tonåringar bor på olika typer av elevhem är de ensamma, utsatta och har ingen att prata med.

 

För Jood går mycket tid åt att lyssna till hur barn och tonårigar har det och ge dem stöd. Jood får också lägga ned mycket tid på att hjälpa vuxna att våga göra något åt barnens situation. Jood arbetar tillsammans med Pani som är 18 år, och som själv kommit in till stan för att läsa och jobba. Jood och Pani är båda unga och kommer smidigt in i olika sammanhang i södra Laos för att  i förebyggande syfte undervisa om trygghet för barn och ungdomar. 2 dagar i månaden kommer Jood till Ubon för att arbeta tillsammans med teamet från Thailand.  

bottom of page